Zendbrief 2015

Onze Zendbrief aan Vrienden overal, vanwege de Algemene Vergadering van de Jaarvergadering van het Religieus Genootschap der Vrienden in Belgie en Luxemburg, 9-11 mei 2015.

Met achtendertig kwamen we samen voor de Algemene Vergadering. Het is zeldzaam dat we met zovelen bijeen kunnen zijn, verspreid als we zijn over Belgie en Luxemburg. We waren blij dat er ook Vrienden uit de Jaarvergaderingen van Frankrijk en Groot-Britannie aanwezig waren, en dat er ook zeven kinderen onder ons waren.

Onder leiding van Helen Meads en Andrea Freeman verdiepten we ons in ons thema ‘Tegen de Stilte aanleunen, tegen het Licht aanleunen’. Tijdens zes uren in rust en stilte, namen we deel aan meditatie, het maken van collages en het delen in aanbidding. We zijn begonnen een glimp op te vangen van de kracht en het potentieel dat ervan uitgaat wanneer we ons openstellen, en onszelf toelaten echt te zien, om dan ‘Het Licht het werk te laten doen’ dat moet gedaan worden.

We kregen een introductie in enkele principes van ‘Experimenteren met Licht’ en zochten onze ‘aandacht te vestigen op het Licht’, om onze harten open te stellen voor de Waarheid, te wachten in het Licht en te aanvaarden wat het ons moge laten zien.

Licht en donker waren sleutelwoorden, in hun verschillende betekenissen. We hadden rijke en  gevarieerde ervaringen; van verlichting en inzicht, zowel als moeilijkheden. Het maken van collages bood jong en oud de kans te experimenteren met een nieuwe en creatieve manier om onze diepste overwegingen te kristalliseren en uit te drukken. De kinderen leiden ons allen in intuitief spel en het vinden van ons gevoel voor plezier en blijdschap. In de Wijdingssamenkomst in open lucht onder de lentezon werden we herinnerd aan Vrienden van weleer.

Tijdens het weekend leerden we dat we flexibel en pragmatisch konden zijn, terwijl we ons enthousiasme bewaarden. We nemen een gevoel voor experimenteren mee in onze geloofsbelijdenis.

Rust houdend, de stilte bewarend – zelf bij koffiepauzes en tijdens de maaltijden: dit was een uitdaging, maar liet ons ook groeien in onze kennis van elkaar, en van de Geest binnenin. Onze uitdaging, nu, is deze inzichten toe te passen om onze geloofsbelijdenis te verdiepen en in tot actie in de wereld.

 

Namens de Jaarvergadering van het Genootschap der Vrienden in Belgie en Luxemburg.

Kate Macdonald, Schrijver

Chloe Tan, Assistent Schrijver

 

De Algemene Vergadering van 2016 zal plaats vinden van 10 tot 12 juni, in de Jeugdherberg van Maldegem, Belgie.