Wat maakt Quakers anders?

Er zijn veel mogelijke antwoorden op die vraag. Hieronder volgen er enkele.

Wat Quakers WEL doen.

 • Geloven dat ieder persoon een vonkje van God’s eigen geest en liefde in zich draagt.
 • Hun geloof baseren in hun persoonlijk doorleefde ervaring.
 • Erkennen dat er een grote diversiteit is rond het begrip God. Sommige Quakers hebben een idee van God dat vergelijkbaar is met orthodoxe Christenen, en zouden diezelfde taal gebruiken. Anderen voelen zich comfortabel bij het gebruik van de taal rond God, maar zouden God in heel andere termen beschrijven dan via de traditioneel Christelijke Heilige Drievuldigheid. Sommigen beschrijven zichzelf als agnosten, humanisten, of ongelovigen en beschrijven hun ervaringen in het geheel zonder ooit het God-woord te gebruiken.
 • Hun diensten in stilte houden.
 • Iedereen als dominee aanschouwen; eenieder deelt de verantwoordelijk voor de gebedsdienst en voor pastorale zorg.
 • Vinden dat ieder moment en iedere gelegenheid een tijd van speciale verbintenis met God kan zijn.
 • Actief aan vrede werken in ieder aspect van het leven, van bij familie onderling tot bij internationale onderhandelingen.
 • Geloven in het spreken van de waarheid, altijd en tot eender welke prijs.
 • Eenvoudig proberen te leven, uit respect ten opzichte van de noden van anderen en het milieu, en uit een verlangen om herinnerd te blijven aan wat echt van belang is.

Wat Quakers NIET doen:

 • Geloven dat sommige mensen inherent ‘goed’ zijn en andere mensen van nature ‘slecht’.
 • Een vast pakket geloofsovertuigingen delen. Onze eenheid is gebaseerd op gedeeld begrip en een gedeelde manier van bidden, niet op het feit dat al onze geloofsovertuigingen dezelfde zouden zijn.
 • Verwachten dat mensen zich akkoord verklaren met een bepaalde geloofsovertuiging of een  uitdrukking daarvan als voorwaarde om lid te worden.
 • Dominees of priesters wijden om onze gebedsdiensten te organiseren.
 • Communie uitdelen of andere speciale sacramenten belijden zoals het doopsel of de biecht.
 • Vereisen dat je Quaker bent om met ons mee te bidden in een van onze Wijdingssamenkomsten. Deze zijn toegankelijk voor iedereen.
 • Kerkelijke zaken beslissen via stemming; er is geen ‘meerderheid’ of ‘minderheid’ in  een Quaker vergadering. Als de vergadering geen eenheid vindt, dan wachten Vrienden en bidden tot ze die eenheid bereiken.
 • Iemand proberen te bekeren. Dat heeft nooit deel uitgemaakt van wat wij doen.
 • Zweren in het gerecht, of bij eender welke belofte van trouw.