Wijdingssamenkomst – Waar en wanneer?

Quaker geloofsbelijdenis gebeurt in de vorm van een ‘Wijdingssamenkomst’

Hieronder vindt u waar en wanneer deze plaats vinden in Belgie en Luxemburg.
We kijken uit naar uw komst!

Brussel

In Brussel komen we iedere zondag samen van 11u00 tot 12u00 om ons geloof te belijden, te
Quaker House, Ambiorixplein 50, B – 1000 Brussel.
 • Iedereen is welkom.
 • Kinderoppas is voorzien.
 • Let op: de vergaderruimte is op de eerste verdieping, uitsluitend bereikbaar per trap.
 • Zorg er liefst voor tegen 10u50 aanwezig te zijn.

Elke eerste zondag van de maand is er ook:

 • Samenkomst voor Kinderen  om 11u00 (behalve juli en augustus), en
 • ‘Breng mee en deel’ middagmaal rond 12u30
 • Soms wordt deze maaltijd gevolgd door een gesprek of zakelijke vergadering.

Ook iedere woensdag vindt er een Wijdingssamenkomst plaats in Quaker House in Brussel van 12u30 to 13u00 (tenzij anders aangekondigd). Graag aanwezig zijn tegen 12u25.

Luxemburg

Quakers in Luxemburg houden gebruikelijk een Wijdingssamenkomst op de laatste zondag van iedere maand, van januari tot juni, en van september tot november. Iedereen is welkom.

Deze Samenkomsten worden gehouden om 11u00 in de kantoren van Amnesty International: 23, Rue des États-Unis, L-1019 Luxemburg. Dit is in the Quartier Gare, een tiental minuten wandelen van het hoofdstation.

Wandelroute:

 • Steek bij het buitenkomen aan de voorkant van het station via de hoofdingang de straat over (Avenue de la Liberté / Place de la Gare).
 • Sla aan de overkant rechts af, naar het noorden stappend (waar de weg splitst is er een kantoor van Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat aan de rechterkant).
 • Sla links de Rue de Strasburg in. Dit is de eerste straat links na de splitsing. Sla de derde straat rechts, de Rue des États-Unis, in (dit is de tweede straat rechts na een kleine parking en een speeltuin).
 • Het Amnesty gebouw is aan de rechterkant, min of meer in het midden van het blok.

Soms is het mogelijk een extra Wijdingssamenkomst te houden op een andere zondag, of zijn we genoodzaakt op een andere zondag dan de laatste van de maand vergaderen. Het is best ons tijdens de voorgaande week te verwittigen om een Wijdingssamenkomst bij te wonen, om zeker te zijn dat ze doorgaat. Neem voor meer informatie contact op met Erik Abbott: abbott.erik|at|gmail.com

Antwerpen

Soms worden er Wijdingssamenkomsten gehouden in de omgeving van Antwerpen.
Neem voor meer informatie, contact op met quakerclerk |at| gmail|dot|com.