Vrede

“Het Religieus Genootschap der Vrienden (beter bekend als de Quakers) begon als een radicale afsplitsing van de Christelijke Anglicaanse Kerk in de 17de eeuw.

Centraal in het Quakergeloof staat de ervaring van het Inwaartse Licht: in elk menselijk wezen is er een element van Gods eigen Geest en goddelijke energie geworteld. Wat bij de Vrienden bekend staat als “het Goddelijke in iedereen” vormt de basis van de levenswijze van de Quakers, waarbij de afwijzing van elk geweld een essentieel principe is.

Wij zijn tegen elke oorlog, elke voorbereiding op oorlog, elk gebruik van wapens, elke dwang onder bedreiging, en elke militaire alliantie. Geen enkel doel kan zulke middelen rechtvaardigen.

Wij verzetten ons evenzeer tegen al wat leidt tot geweld tussen mensen en staten, en geweld tegen andere soorten en tegen onze aarde.

Weigeren om wapens te hanteren is geen overgave. We zijn niet passief als we bedreigd worden door hebzuchtige, wrede, onrechtvaardige tirannen.

Laten we beginnen met onszelf. Oorlogen zullen alleen ophouden als we zelf in hart en geest overtuigd zijn dat ze niets oplossen.

Laten we ons samen afkeren van de allesoverstemmende angst en luisteren naar wat de hoop ons influistert.”

– Aotearoa/Nieuw-Zeeland Jaarvergadering, 1987

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.