Een Quaker Wijdingssamenkomst

Bij aankomst zetten we ons ontspannen neer in de Vergaderruimte enkele minuten voor de afgesproken tijd. De Samenkomst begint zodra de eerste persoon neerzit in de kamer en de stille inwaartse reis begint, dus het is belangrijk om zo rustig en stil mogelijk te zijn vanaf het begin. Zorg ervoor dat je van bij de aanvang comfortabel zit in de Samenkomst.
De Vergaderruimte is een eenvoudige kamer met stoelen vierkant opgesteld rondom een tafel.

Op de tafel ligt er een Bijbel (in verschillende talen), een ‘Quaker Faith & Practice’ en ‘Advices and Queries’ (deze twee boeken geven de essentie weer van de Quaker levenswijze). Iedereen die voelt dat dit zou kunnen helpen mag deze boeken gebruiken tijdens de Samenkomst. In sommige samenkomsten kunnen er een brandende kaars of wat bloemen staan.

Onze Samenkomsten worden gehouden in Stilte. Er is geen ceremonie of ritueel, de Samenkomst bestaat uit stille bezinning of meditatie. Er is geen priester of dominee, iedereen heeft een evenredige verantwoordelijkheid voor de stilte en voor de woorden die kunnen gesproken worden. Eender mag spreken als hij of zij voelt dat de Stilte verrijkt zal worden door de boodschap, hoe twijfelachtig of onvolmaakt deze ook mag lijken. In Stilte worden we ons minder bewust van externe geluiden, meer bewust van elkaar, en beter in staat ons te richten tot en te luisteren naar God. Zo kunnen we God vinden in onszelf en in andere mensen. We streven ernaar ‘elkaar te kennen in datgene wat oneindig is’. Als je het moeilijk hebt om geconcentreerd te blijven in de Stilte, kan dat zijn door een innerlijke rusteloosheid, zorgen, of storende factoren buiten. Erken dat ze er zijn en laat ze rustig los.
Onze verwachting is dat de Stilte dieper zal worden. Geleidelijk aan vormen we onze eigen manier om dit waar te maken, maar het vergt tijd en geduld. Soms is het hele uur stil, maar gewoonlijk wordt de Stilte enkele keren verbroken (maar niet verstoord) door een idee, een lezing of een gebed van een van de aanwezigen.

Naargelang de Samenkomst vordert, kan je een rode draad erin merken. Als wat er gezegd wordt jou niet aanspreekt, bedenk dan dat het precies kan zijn wat iemand anders nodig heeft. Probeer open te staan voor wat schuilt achter de woorden die uitgesproken worden tijdens de Stilte. Quakers trachten een gemeenschap te bouwen in vertrouwen en aanvaarding. Denk eraan: geen twee Wijdingssamenkomsten zijn ooit gelijk, dus is het goed verschillende keren te komen als dat kan.

Aan het einde van de Samenkomst nemen de aanwezigen elkaar bij de hand. Bezoekers worden verwelkomd en je mag jezelf voorstellen als je dat wenst. Dan wordt er informatie uitgewisseld over mogelijks interessante activiteiten binnen de Vergadering en in de regio. Tenslotte, na nog enkele minuten Stilte, wordt iedereen uitgenodigd voor koffie/thee. Wees niet verlegen: spreek met eender wie en vraag meer informatie over de Quakers. Iedereen zal met plezier vertellen wat ze weten.

Informatie folders en pamfletjes over de Quakers zijn vrij te verkrijgen; neem ze alstublieft mee. Soms zijn er boeken te koop over Quakerisme of over onderwerpen die mensen die onze Samenkomsten bijwonen, interesseren. Er is ook een Nieuwsbrief; neem gerust gratis één mee; je kunt je naam toevoegen aan de lijst als je hem regelmatig wenst te ontvangen.
We hopen dat je van onze Wijdingssamenkomst zal genieten en dat je je thuis zal voelen bij ons. Kom gerust terug – vaak duurt het even om zich volledig comfortabel te voelen in de Stilte.

—–‘Rust voedt de Geest’—-

Wie zijn Quakers, wat geloven ze?

Quakerisme ontstond in Engeland in 1652, vooral door het werk van George Fox die overtuigd was dat ware religie niet ging over ceremonies en rituelen uitgevoerd door een priesterlijke kaste, of complexe theologische argumenten, maar eerder een persoonlijke innerlijke ervaring, een directe verbintenis met God met als gevolg een transformatie van het dagelijkse leven. Hij erkende het ‘Innerlijke Licht’ als zijn gezag in religieuze zaken. Hij herinnerde ons eraan dat we ‘dat van God’ kunnen tegenkomen in ieder mens. Vroege ‘Vrienden van Waarheid’, zoals ze zich noemden, ontmoetten elkaar in Stilte opdat deze Inwendige Stem dóór hen kon spreken en ze de boodschap die ze bracht konden delen.
Quakerisme begon in een tijd toen het christendom centraal stond in de levenswijze van de hele maatschappij, natuurlijk uitten de vroege Quakers zich dan ook in gelijkaardige termen. Vandaag zien veel Quakers zichzelf nog steeds als hoofdzakelijk Christelijk, terwijl anderen een bredere religieuze kijk hebben en de waarheid zoeken in verschillende religieuze tradities.

Nog steeds blijven Quakers samenkomen in Stilte, zonder priesters, dominees, speciale ceremonies, hoogdagen of geloofsovertuigingen die precies in woorden gevat worden; gewoon vertrouwend op de inspiratie die hen gegeven wordt tijdens de Wijdingssamenkomst, eigen spirituele gebruiken en de Quaker levenswijze. Quakers hebben vaak ver uiteenlopende ideeën en persoonlijke overtuigingen over nagenoeg alles, maar deze diversiteit wordt verenigd in de stille rust van onze Wijdingssamenkomst. Zoals ooit een Quakers zei: “…toen ik de stille vergaderingen van Gods mensen binnentrad, voelde ik een geheime kracht onder hen die mijn hart raakte; en naarmate ik die toeliet zag ik het kwade in mij vervagen en het goede toenemen…”

De Quaker Visie dat ‘dat van God’ in iedereen zit, heeft hen ertoe geleid elke vorm van geweld, discriminatie en uitbuiting te verwerpen. Het Genootschap der Vrienden (vaak beschreven als een van de Vredeskerken) ijvert al lang voor vrede en tegen oorlog; veel Quakers zijn gewetensbezwaarde. Quakers waren bij de eersten die vrouwen als gelijkwaardig erkenden in hun gemeenschap (ook als ze er niet altijd in slaagden hun principes na te leven), die werkten aan de afschaffing van de slavernij, aan de hervorming van de gevangenissen, voor de rechten van vluchtelingen, aan toegankelijk onderwijs voor iedereen en dat geesteszieken behandeld zouden worden als mensen die liefdevolle zorg en begrip nodig hebben. We trachten nog steeds dit werk verder te zetten. Er zijn ook nieuwe manieren om de traditionele Quaker eenvoud na te leven met een bescheiden milieuvriendelijke levensstijl.

We juichen de culturele diversiteit toe die in de moderne wereldgemeenschap mogelijk is, en trachten met alle rassen een verdraagzame multiculturele maatschappij te bouwen. Quakers steunen sterk het werk van internationale organisaties zoals de Verenigde Naties, die vrede nastreven en mensenrechten beschermen. ‘The Friends World Committee for Consultation’ is moederorganisatie van de Quaker Kantoren van de Verenigde Naties in New York en Genève. Vrienden trachten de wetschrijvers in de Europese Unie te beïnvloeden inzake mensenrechten, vrede en wereldwijde ontwikkelingssamenwerking via het ‘Quaker Council for European Affairs’, waarmee onze Maandvergadering een sterke band heeft.